Registračné poplatkyPoplatky za registráciu online

Odborné minimum
(Registračný poplatok obsahuje)

  • Prístup k celému obsahu odborného podujatia (odborným prezentáciám, diskusiám, konzultáciám, workshopom)
  • Prístup k odborným materiálom
  • Certifikát o úspešne zloženej záverečnej skúške

350
Registrovať online

Ceny sú konečné vrátane DPH v zákonnej výške.

RegistráciaOnline registrácia je ukončená.

Bankové spojenie

Platbu, prosím, uhraďte na:Názov účtu: Berlina, s.r.o.
Registrácia: BA
Adresa sídla: Berlina, s.r.o., Donnerova7, 841 04 Bratislava/Karlova Ves, Slovensko
IČO: 50 122 681
DIČ: 2120182537
IČ DPH: SK2120182537
Adresa Banky: Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IBAN: SK61 1100 0000 0029 4101 6126
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný Symbol: 21120
Správa pre prijímateľa: Vaše priezvisko a meno, rezervačný kód


Ihneď po registrácii je možná aj platba Online.
Akceptované sú nasledovné platobné karty:Na registráciu sa vzťahujú 100 % storno poplatky.
Cena účastníckeho poplatku je konečná.