Odborné minimum
pre budúcich znalcov


Odborný obsah v predmetovej skladbe:


 • základné právne predpisy upravujúce výkon znaleckej činnosti,
 • znalec v civilnom konaní,
 • znalec v trestnom konaní,
 • znalec v správnom konaní,
 • znalec ako platiteľ daní a odvodov,
 • forenzná psychológia, súdna psychiatria, vypracovávanie úkonov znaleckej činnosti a vyúčtovanie znalečného.

Lektori • prof. PhDr. Anton Heretik, CSc. – odborný garant
 • MUDr. Ivan André, PhD.
 • PhDr. Katarína Haidová
 • MUDr. Andrea Heretiková Marsalová
 • MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
 • PhDr. Alena Kopányiová, PhD.
 • PhDr. Robert Máthé, PhD.
 • JUDr. Martin Maliar
 • Mgr. Barbora Maliarová
 • PhDr. Eva Smiková, PhD.
 • MUDr. Lucia Žlnayová, PhD.

Miesto konania ONLINE