Úvod

Vážená pani/ Vážený pán,

sme veľmi radi, že po jednoročnej pauze, spôsobenej zlou epidemiologickou situáciou na Slovensku, Vás môžeme opäť pozvať na vzdelávaciu aktivitu s názvom Odborné minimum pre budúcich znalcov, ktoré tradične organizuje Ústav pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii, spol. s r.o. (ÚZČPP). Tento rok podujatie nebude prezenčné, ale bude organizované online a prebehne v týždni na prelome mája a júna 31.05. – 04.06.2021. Vzdelávacia aktivita končí skúškou.

Účelom odbornej aktivity Odborné minimum pre budúcich znalcov je získanie základných znalostí potrebných na výkon znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti. Vzhľadom k tomu, že ÚZČPP je zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR v Odboroch Psychológia a Zdravotníctvo a farmácia, aj odborné vzdelávanie sa orientuje na výkon znaleckej činnosti v týchto odboroch.

Viac informácií o podujatí nájdete v sekcii Program a Registrácia.

Tešíme sa na online stretnutie!